Örn- och tunikeorden

gran_cruz_cej2 gran_cruz_cej

Georgiens Örn- och tunikeorden är en dynastiska orden inom kungahuset av Georgien, legendariskt grundad av helgondrottningen Tamara (1184-1213) och förnyad 1939 av farfadern till det nuvarande överhuvudet av det kungliga huset, HKH prins Herkules Bagration Mukhrani.

Helgondrottning Tamara etablerde denna riddarorden för att ge stöd till kejsardömet Trabzon, och hon gav det Vår Herres tunika som sitt emblem och dess insignier, en fläkt örn, för att särskilja den från det heraldiska emblemet i kejsardömet Trabzon. Orden anspelar på den heliga tunika att Vår Herre hade under sitt martyrium. Enligt traditionen togs reliken till Georgien efter att den lottats ut till de romerska soldaterna. Den bevarades och begravdes i domkyrkan i Svetitskhoveli, bredvid kung Davids insignier.

Under prins Herkules stormästarskap antogs som riddare bl.a. hans svåger HKH storhertigen Vladimir Kirillovitj Romanov av Ryssland, kung Humbert av Italien, kung Boris III av Bulgarien, prins Jaime de Borbón, hertig av Anjou och Segovia, HKKH ärkehertig Carl de Habsburg-Lorraine y Borbón och hans bror HKKH ärkehertig Frans Josef de Habsburg-Lorraine y Borbón, prins Nikolai av Rumänien et cetera.

Prins Herkules gick bort 1977 och hans äldste son HKH Georg Bagration blev tronpretendent och stormästare. Prins Georg föredrog att hålla orden strikt inom familjen fram till 2001, då han beslöt att förläna orden till excellens och förtjänst. HKH Georg Bagration önskade att orden skulle bli ett effektivt instrument för att stödja Georgiens befolkning. Den 23 november 2003 gav han orden en ny konstitution som gäller än idag. Efter prins Georg död och enligt hans önskemål efterträddes han som stormästare av sin tredje son, prins David enligt den georgiska successionsordningen, där överhuvudet för kungahuset väljer efterträdare bland sina söner. Prins David har inrättat ett antal nationella delegationer där Sverige är ett av dem.

rectores
Rektorer för nationella rektorar, från vänster: markgreven av Kodor (Sverige), greve Montero av Alba (USA), greven av Rolim och Reigada (Portugal), baron Tonis Breidel (Grekland), greven av Guillamón och Enebral (Spanien) samt baron Okabe (Japan).

För att antas i orden krävs kristen bekännelse, att ha gott anseende och rena seder samt goda förtjänster i förhållande Georgien och monarkins sak. Som en följd av den ryska invasionen har orden mobiliserat sina resurser för att hjälpa offren och de som fördrevs av den oproportionerliga och omotiverade ryska aggressionen. Orden utdelas i fem klasser, i fallande ordning:

  • storkors med kedja – StkGeÖTOmkedja
  • storkors – StkGeÖTO
  • storofficer – StOffGeÖTO
  • kommendör – KGeÖTO
  • riddare / dam – RGeÖTO / DamGeÖTO
  • Ordensbandet är karmosinrött.
  • Ordenstecknet består av ett karmosinrött mantuanskt kors bestrött med guld-kantade blåa cirklar, i vars centrum den georgiska örnen är placerad och som i sin tur är belagd med en röd vapensköld med Vår Herres vita tunika, allt försett med kunglig krona.
  • Ordens kraschan består av ett ordenskors lagt på en cirkel av strålar i silver för kommendörer och guld för storkors.

Ordens främsta insignie är storkorskedjan, vars länkar består av en örn, ett kors och en tunika – alla av guld – försedd med ett ordenskors